本文へ移動
 ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN

Khoa Quản Trị Kinh Doanh (Khu vực SASEBO)

Đối với việc điều hành các doanh nghiệp trong và ngoài nước thì việc làm chủ được kiến thức và tri thức thực tiễn là rất cần thiết, nhắm vào việc đào tạo ra nguồn nhân lực có thể đạt được thách thức từ quản lý phát triển bằng tầm hiểu biết rộng.

 Khoa quản trị kinh doanh là được cấu tạo lên từ 2 ngành, đó là "ngành quản trị kinh doanh" và "ngành quốc tế quản trị kinh doanh". Việc học kiến thức chuyên môn và ví dụ thực tế về thành công là đương nhiên, hơn thế nữa trên thực tế việc học tập từ việc đặt mình vào vị trí có liên quan đến vấn đề quản lý kinh tế và thiết lập thực tiễn môn học, thì có thể nắm và hiểu rõ một cách chính xác được năng lực làm việc trong thực tiễn (năng lực điều hành và tư duy mạnh mẽ), để rồi đào tạo ra nguồn nhân lực có thể giải quyết được các thách thức từ quản lý phát triển bằng tầm hiểu biết rộng.

Khoa Quản Trị Kinh Doanh đang tuyển sinh những người này
~Chính sách đầu vào của khoa Quản Trị Kinh Doanh~
 • Dành cho những người người có quan tâm đến thiết lập cơ sở xí nghiệp, marketing, kế toán và thống kê.
 • Dành cho những người người có quan tâm đến phát triển các hoạt động cơ sở mang tính quốc tế và, các tổ chức cơ sở tại Nhật Bản
 • Dành cho những người có quan tâm đến năng lực lập kế hoạch với năng lực giải quyết vấn đề, cùng với nhóm cung cấp cho khách hàng các cái sản phẩm chất lượng tốt, hàng hóa, và các dịch vụ cần thiết.
 • Nhắm vào những người sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, trở thành doanh nhân hoạt động trên toàn cầu
Tương lai của người học khoa Quản Trị Kinh Doanh

 • Chuyên môn quản trị và trang bị tầm hiểu biết tổng hợp, nguồn nhân lực có thể giải quyết và phân tích, lí giải các vấn đề khác nhau liên quan đến việc quản trị của doanh nghiệp
 • Trang bị tầm nhìn mang tính quốc tế và năng lực giao tiếp bằng cách sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, nguồn nhân lực có thể hoạt động trên toàn cầu

 Trong sự thay đổi môi trường một cách nghiêm trọng, lấy đại diện là toàn cầu hóa các hoạt động doanh nghiệp và sự giảm tỉ lệ sinh sản già hóa dân số tăng, chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có thể giải quyết các vấn đề quản lý từ một khía cạnh rộng lớn bằng cách tiếp thu kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết cho việc quản lý doanh nghiệp của các công ty đang hoạt động.

Giới thiệu ngành
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh
  Làm chủ kiến thức chuyên môn về kinh doanh như kinh doanh, thương mại (Marketing, phân phối, v.v.), kế toán, v.v.
 • Ngành Quốc Tế Quản Trị Kinh Doanh
  Làm chủ giác quan quản trị kinh doanh về vấn đề quốc tế, bồi dưỡng kiến thức về năng lực ngoại ngữ để có thể hoạt động trên thế giới.

Ngành Quản Trị Kinh Doanh / Khu vực SASEBO

Làm chủ kiến thức chuyên môn về kinh doanh như kinh doanh, thương mại (Marketing, phân phối, v.v.), kế toán, v.v.
Lí giải chuyên sâu hơn về vấn về khu vực tại hiện trường. Để rồi hoạt động quản trị chuyên nghiệp hơn trong tương lai
 Trụ cột lớn trong ngành Quản Trị Kinh Doanh đó là, giáo dục mang tính thực tiễn.
Ví dụ như "kinh tế học từ báo chí 1" thì, khi muốn biết cách đọc và đọc hiểu báo chí một cách cụ thể thì cần phải học các luận điểm.
Dựa trên TEST về thời báo kinh tế Nhật Bản thì bằng cách nhấn vào điều kiện tiến cấp và điều kiện tốt nghiệp thì, cần trao dồi kĩ năng và kiến thức thông thường về kinh tế của cấp độ của người mới bước chân vào xã hội.
Trong năm thứ hai, "Thực hành cộng đồng I" của các môn thực hành cộng đồng sẽ trở thành môn học bắt buộc. Vấn đề quản trị của doanh nghiệp cá nhân, trạm dừng chân nhà ga và các khu buôn bán được đặt trọng vấn đề của việc kinh doanh khu vực làm chủ đề chính, quan sát và thực tập tại hiện trường, và tiến hành việc điều tra khảo sát. Lý giải chuyên sâu hơn về vấn đề ở trong khu vực và tổ chức ở trong khu vực đó, hơn thế nữa thì cũng sẽ có cơ hội xác nhận sự thông dụng đến đâu của những kiến thức đã được học trong giờ học.
Trong năm thứ ba, bạn có thể tiếp tục làm việc về các vấn đề khu vực trong "Thực hành khu vực II".
Điểm mấu chốt khi học
01. Hệ thống của quản trị kinh doanh có hệ thống dựa trên những thay đổi của xã hội
 Cùng với sự thay đổi của xã hội thì việc mở rộng lĩnh vực trong quản trị kinh doanh, sẽ học theo phong cách có hệ thống bài bản. Đặc biệt nhà trường rất chú trọng cho học sinh nắm được tri thức và kiến thức với năng lực thực tiễn của quản trị kinh doanh là rất cần thiết với việc quản trị doanh nghiệp hiện đại. Với tầm nhìn rộng, nhằm mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực có thể phản ứng độc lập với các vấn đề khác nhau của công ty, thì cần phải lí giải được các vấn đề của các công ty hiện đại trong khi nghiên cứu "nghiên cứu kinh doanh", "nghiên cứu kế toán" và "các lĩnh vực liên quan đến kinh tế" một cách cân bằng.
02. Bồi dưỡng năng lực ứng dụng vào việc thực hành tại các doanh nghiệp và hành chính
 Học "Môn học thực hành" nhằm mục đích sử dụng các kiến thức lí luận đã học ở giáo chuyên môn trong xã hội thực tế. Với hợp tác giữa doanh nghiệp khu vực và chính quyền ngoài việc học chuyên sâu hơn ở ngoài trường đã trở thành lựa chọn môn học bắt buộc, nhắm đến việc giải quyết các vấn đề của công ty trên hiện thực lí thuyết phải áp dụng như thế nào, sẽ trở thành cơ hội để từng học sinh có thể suy nghĩ.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Quản Trị Kinh Doanh~
Học những kiến thức chuyên môn liên quan đến quản trị kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, người muốn cống hiến cho doanh nghiệp phát triển.
Học những kiến thưc chuyên môn liên quan đến marketing và sự lưu thông, người muốn hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, tài chính và vận tải.
Học những kiến thức về kế toán mang tính chuyên môn, người mốn hoạt động trong công việc về cố vấn thuế và bộ phận kế toán của doanh nghiệp.
Lập kế hoạch về quản trị kinh hoanh, nâng cao năng lực đề án, người muốn cống hiến cho phát triển doanh nghiệp và phát triển khu vực xã hội.
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Bằng kế toán thương mai cấp 2
 • Kỹ năng kiểm định kế hoạch tài chính cấp 2
 • Chứng nhận tiếp thị bán lẻ (nhân viên bán hàng) cấp độ 2
 • Kiểm tra kinh tế Nhật Bản
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Phổ Thông (Thương mại)
Định hướng tương lai
 • Bán lẻ và dịch vụ
 • Mở công ty trong nhiều lĩnh vực như Sản xuất, Tài chính, Công nghệ thông tin và Vận tải
 • Giáo Viên

Ngành Quốc Tế Quản Trị Kinh Doanh / Khu vực SASEBO

Làm chủ giác quan quản trị kinh doanh về vấn đề quốc tế, bồi dưỡng kiến thức về năng lực ngoại ngữ để có thể hoạt động trên thế giới.
Nâng cao năng lực tiếng anh của học sinh ở thực tập ngoại ngữ trong các môn học bắt buộc.
 Ở ngành quốc tế quản trị kinh doanh, thực tập ngôn ngữ học trên đảo Cebu thuộc Philippines là môn học bắt buộc trong năm học tiếp theo.  Từ cuối tháng 8 khoảng 3 tuần sẽ học tiếng anh ở trường ngôn ngữ học trong địa phưng.
Mục đích của việc thực tập là nâng cao điểm thành tíc TOEIC, sau đó nâng cao năng lực tiếng anh một cách toàn diện và bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp ở trong các loại văn hóa khác nhau. Với sự hợp tác của trường đại học và trường ngôn ngữ học, tạo ra những giáo án mà chỉ có ở ngành trong trường của chúng tôi.
Về sự đặc trưng, là giờ học 1 kèm 1 với giáo viên địa phương. Trong quá trình thực tập thì sẽ có trong 1 ngày hơn 10 tiếng trở lên để học, để thi thử và để tự học. Kết quả là, những cuộc thảo luận về tiếng anh, để có thể bồi dưỡng lên được năng lực phát hiện và suy nghĩ bằng tiếng anh. Tất nhiên, điểm trung bình TOEIC cũng tăng lên, giúp học sinh tự tin hơn và nâng cao động lực học tập.
Điểm mấu chốt khi học
01. Ứng phó với vấn đề kinh doanh vượt biên giới
 Trong xã hội hiện đại, nơi mà quá trình quốc tế hóa quản trị doanh nghiệp đang đi lên, thì tri thứ và kiến thức thực tiễn của môn quản trị kinh doanh là rất cần thiết cho quản trị doanh nghiệp, tiếp đó là mục đích làm chủ được giác quan quản trị quốc tế. Ngoài ra, với các vấn đề khác nhau của doanh nghiệp, với mục đích là đào tạo ra nguồn nhân lực có thể ứng phó một cách chủ quan với quan điểm toàn cầu, thì học các lĩnh vực như lĩnh vực kinh tế, ngôn ngữ học và quản trị, trọng tâm là linh vực quản trị quốc tế, lí giải những vấn đề toàn cầu hóa của doanh nghiệp.
02. Có nhiều môn học thực tiễn có liên hệ trực tiếp với xã hội quốc tế.
 Thiết lập các nhóm trong "Môn học thực hành" để có thể vận dụng lí tuyết đã học ở giáo dục chuyên môn trên thực tế ở trong xã hội quốc tế. Học tập các kỹ năng cần thiết liên quan đến chủng tộc và tôn giáo, sự đa dạng về giá trị quan điểm như là ngôn ngữ, hay bối cảnh kinh doanh toàn cầu. Để hoạt động trong xã hội quốc tế, ngoài các môn học thúc đẩy kiến thức cơ bản và năng lực ứng dụng thì thêm vào đó, Hơn nữa, để vận dụng được trong xã hội thực tế năng lực cơ bản đã được bồi dưỡng cho đến bây giờ, "thực tập kinh doanh nước ngoài" là môn học bắt buộc cần thiết.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Quốc Tế Quản Trị Kinh Doanh~
Những người có mong muốn nâng cao năng lực ngôn ngữ, và họat động trong xã hội quốc tế.
Học những kiến thức chuyên môn có liên quan đến quản trị kinh doanh mang tính quốc tế, và những người có mong muốn thành công trong việc hoạt động ở doanh nghiệp toàn cầu.
Những người muốn cống hiến cho sự phát triển của xã hội quốc tế, bằng cách nâng cao năng lực đề án và lập kế hoạch liên quan tới quản trị kinh doanh, trong khi hợp tác cùng với những người ở quốc gia khác.
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • TOEIC®
 • Kiểm tra kinh tế Nhật Bản
Định hướng tương lai
 • Công ty thương mại
 • Bộ phận kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản
    (Bán lẻ / dịch vụ, viễn thông, vận tải, tài chính, v.v.)
 • Các công ty liên kết với nước ngoài và các công ty ở nước ngoài, v.v.

Khoa Sáng Tạo Khu Vực / Khu vực SASEBO

Có được kiến thức, trí tuệ và kỹ năng thực hành cần thiết cho sự phát triển của khu vực, nhắm vào việc đào tạo ra nguồn nhân lực có thể giải quyết được vấn đề về khu vực bằng tầm hiểu biết rộng.

 Khoa sáng tạo khu vực là được cấu tạo lên từ 2 ngành đó là "ngành chính sách công cộng" và "ngành kinh tế thực tiễn". Bắt đầu từ NAGASAKI, bây giờ, có thể nhìn thấy được rất nhiều khu vực đang bị vướng phải vấn đề. Phân tích các vấn đề của khu vực như vậy với kiến thức chuyên môn va quan điểm toàn diện, và rồi đào tạo lên nguồn nhân lực có thể hướng tới giải quyết vấn đề trong khi hợp tác với những người khác.
Khoa Sáng Tạo Khu Vực đang tuyển sinh những người này
~Chính sách đầu vào của khoa Sáng Tạo Khu Vực~
 • Những người có quan tâm đến xã hội địa phương và kinh tế địa phương, và muốn học các phương pháp giải quyết vấn đề đó
 • Bước vào xã hội một cách tích cực, người muốn tổ chức phát hiện và phân tích các vấn đề
 • Những người muốn cộng tác với những người khác để tạo ra các cộng đồng và kinh tế địa phương một cách tốt hơn
Tương lai của những người học khoa sáng tạo khu vực
 • Nguồn nhân lực có thể hiểu, phân tích và giải quyết các vấn đề khác nhau mà cộng đồng địa phương và nền kinh tế địa phương phải đối mặt từ góc độ chuyên môn và toàn diện
 • Nguồn nhân lực có thể tích cực cộng tác với những người khác để tạo ra cách thức lý tưởng cho cộng đồng địa phương và nền kinh tế địa phương
 • Nguồn nhân lực có thể cùng với người dân địa phương đóng góp vào sự phát triển của khu vực thông qua việc khám phá và đánh giá giá trị và tài nguyên của khu vực.

 Làm chủ được tri thức và kiến thức thức với năng lực thực nghiệm là rất cần thiết cho việc phát triển khu vực, nhắm vào việc đào tạo ra nguồn nhân lực có thể giải quyết được vấn đề về khu vực bằng tầm hiểu biết rộng.

Giới thiệu ngành
 • Ngành Chính Sách Cộng Đồng
   Từ việc học tập thực tế bắt nguồn từ khu vực, nuôi dưỡng năng lực tìm và giải quyết vấn đề một cách chủ quan.
 • Ngành Kinh Tế Thực Tiễn
   Có được trí lực kinh tế cần thiết của các chuyên gia để đáp ứng các vấn đề phức tạp và đa dạng của nền kinh tế địa phương

Ngành Chính Sách Cộng Đồng / Khu vực SASEBO

Dựa trên những gì học được ở trường đại học, chúng tôi sẽ bồi dưỡng những người có thể giải quyết các vấn đề khu vực từ một quan điểm rộng lớn và các ý tưởng linh hoạt.
Khám phá bản chất của các vấn đề khu vực khác nhau và có được năng lực ứng phó với những vẫn đề đó
 Trong ngành chính sách cộng đồng thì, chúng tôi theo đuổi chính sách cộng đồng như là khoa học tổng hợp và khoa học thực tiễn. Do đó, có 80 môn học về "môn học chuyên ngành" bao gồm "môn học cơ bản", "môn học phát triển", "hội thảo" và "môn học liên quan", từ cơ bản đến ứng dụng, bạn có thể học toàn diện từ đầu. Điểm đặc biệt trong đó là các môn học mạnh về thực hành với định hướng hiện trường như "thực tập tại các cơ quan công cộng" và "thực tập chính sách công cộng". Phát hiện vấn đề của mỗi khu vực, Ngành đang nuôi dưỡng nguồn nhân lực thực tế có thể đối ứng với chính sách một cách rẽ ràng.
Điểm mấu chốt khi học
01. Học các kiến thức chuyên môn liên quan tới chính sách cộng đồng
 Ở hiện trường thực tế, khi mà lập kế hoạch, đề án, đánh giá các chính sách cộng đồng thì cần phải đầy đủ bài giảng để nắm được các kiến thức cơ bản cần thiết. Học tập có sự cân bằng tốt của "các lĩnh vực liên quan đến vấn đề khu vực" và "các lĩnh vực liên quan đến kinh tế / xã hội", trọng điểm là tập trung vào "lĩnh vực liên quan đến chính sách cộng đồng" từ đó tập trung việc học về hành chính và pháp luật, chính trị v.v. Từ việc học một cách xuyên suốt các lĩnh vực như vậy, chúng ta có thể kết nối được với chính sách cộng đồng một cách chuyên nghệp hơn.
02. Bồi dưỡnh năng lực giải quyết vấn đề bằng giáo dục thực nghiệm.
 Nắm được cách phân tích đa góc độ khu vực, đánh giá vấn đề của khu vực từ hiện trạng và bối cảnh về mặt lí thuyết của xã hội khu vực, từ đó bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. Ngoài ra, vận dụng kiến thức về "các môn học thực tế" và chính sách cộng đồng đã học từ trước đến nay, để phát huy nhiều hơn trong xã hội như kinh nghiệm làm việc như "thực tập tại các cơ sở cộng đồng". Thông qua kinh nghiệm học tập thực hành, tinh thần trách nhiệm giải quyết các vấn đề trong cộng đồng địa phương cũng được bồi dưỡng.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Chính Sách Cộng Đồng~
Những người cống hiến hướng đến việc xây dựng cuộc sống phong phú trong khu vực, từ đó vận dụng kiến thức đã học được về đa dạng các vấn đề chính sách có ở khu vực và xung quanh ta.
Những người muốn hoạt động trong hành chính và các công ty tư nhân, bằng cách sử dụng những kiến thức đã có được về hoạch định của chính sách và đề án.
Những người muốn cống hiến cho xây dựng cộng đồng, sử dụng trí tuệ và kỹ năng cho việc phân tích và nhận xét nhiều vấn đề khác nhau của khu vực.
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Kiểm tra kinh tế Nhật Bản
 • Nhà nghiên cứu xã hội
 • Kỹ năng kiểm định tin tức thời sự cấp 2
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Cơ Sở (Xã hội)
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Phổ Thông (Lịch sử Địa lý, Giáo dục công dân)
Định hướng tương lai
 • Viên chức địa phương
 • Viên chức nhà nước
 • Công ty kinh doanh về Điện và Ga
 • Các tổ chức công cộng địa phương như hợp tác xã nông nghiệp
 • Giáo Viên

Ngành Kinh Tế Thực Tiễn / Khu Vực SASEBO

Có được trí lực kinh tế cần thiết của các chuyên gia để đáp ứng các vấn đề phức tạp và đa dạng của nền kinh tế địa phương.
Một không gian để học toàn diện hơn về khu vực, nơi bạn có thể phát huy kiến thức của kinh tế học
 Ở ngành kinh tế thực nhiệm, học sự hoạt động của kinh tế khu vực và cơ cấu doanh nghiệp dựa trên lý luận kinh tế học cơ bản, từ đó tạo ra nguồn nhân lực sẵn sàng làm việc. Chính vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các môn học thực hành.
Mời các chủ doanh nghiệp tìm hiểu về xu hướng ngành, nguyên tắc quản lý doanh nghiệp, v.v. "Thực hành kinh tế doanh nghiệp" và tại các công ty địa phương,như là "Thực tập tại các công ty" để trau dồi các kỹ năng cơ bản cho người lớn đang đi làm đồng thời có kinh nghiệm làm việc bốn tuần, hay "Bài tập thực hành về Sách trắng Nagasaki" để thực hiện các cuộc điều tra phỏng vấn với chính quyền địa phương và các công ty trong khi sử dụng dữ liệu. Hơn thế nữa, nó bao gồm cả "nghiên cứu công ty khu vực" như là thực hiện các nghiên cứu điển hình như điều kiện kinh doanh thực tế của các công ty địa phương, tài chính, phương pháp phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh doanh ở nước ngoài.
Điểm mấu chốt khi học
01. Tiếp thu kiến thức là cơ sở của kinh tế học
 Học các kiến thức cơ bản của kinh tế học trong "các môn học chuyên dụng cho bậc đại học" và "các môn học cốt lõi", hơn nữa chúng tôi đã thiết lập "các môn học phát triển" nhằm lý giải hệ thống của kinh tế xã hội, sự biến đổi của chế độ kinh tế và ý nghĩa của chính sách kinh tế. Hơn nữa, bằng cách ngiên cứu các môn "lĩnh vực liên quan đến kinh tế khu vực" và "lĩnh vực liên quan đến kinh tế doanh nghiệp", những điều đó tập trung vào "các lĩnh vực liên quan đến kinh tế", chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có thể giải quyết được các vấn đề khác nhau trong khi nắm bắt được hoạt đọng kinh tế từ một góc độ rộng hơn.
02. Giáo dục thực tế trong khu vực lan cận.
  Tìm hiểu các xu hướng hàng ngày về kinh tế, xã hội và chính trị từ những bài dảng và những kí sự trên báo của các học viên. Ngoài ra, chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu về môi trường xung quanh nền kinh tế địa phương thông qua các nghiên cứu điển hình của doanh nghiệp ngay tại khu vực, khảo sát và phân tích chủ đề trong "Bài tập thực hành về sách trắng của NAGASAKI" trên tỉnh NAGASAKI. "Thực tập doanh nghiệp" là một trải nghiệm làm việc cho phép bạn có được các kỹ năng thực tế dựa trên nhữung kiến thức kinh tế đó. Mục đích là nâng cao năng lực làm việc, và đối mặt với các vấn đề xung quanh nền kinh tế địa phương.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Kinh Tế Thực Nghiệm~
Những người có quan tâm đến phân tích kinh tế khu vực và nhu cầu doanh nghiệp.
Những người muốn sử dụng các kỹ năng kinh tế thực tế của mình để hoạt động trong các cộng đồng và doanh nghiệp địa phương.
Những người muốn hoạt động trong các công việc đòi hỏi khả năng thực nghiệm và khả năng lập kế hoạch trong lĩnh vực kinh tế.
Những người hướng tới việc hoạt động khinh trên toàn cầu trong các giao dịch trong và ngoài nước và kinh doanh của các công ty.
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Kiểm tra kinh tế Nhật Bản
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Phổ Thông (Giáo dục công dân)
Định hướng tương lai
 • Các công ty đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế địa phương và các công ty có liên quan chặt chẽ đến cộng đồng
     (Tài chính, bán lẻ / dịch vụ, viễn thông, vận tải, v.v.)
 • Công viên chức
 • Giáo Viên

Khoa Xã Hội Quốc Tế / Khu vực SIEBOLD

Nắm được kiến thức và kỹ năng thực nghiệm liên quan tới xã hội và phương tiện truyền thông Quốc Tế, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực với tầm nhìn toàn cầu.

 Ở xã hội học quốc tế, có được khả năng đọc hiểu được các vấn đề xã hội khác nhau, bằng cách đưa vào các môn học thực tế như đào tạo ngôn ngữ và thực tập, thêm vào đó các môn học chuyên ngành (lý thuyết) để lý giải toàn cầu, và bao gồm cả ánh nhìn về khu vực.  Trong các môn học chuyên môn thì ngoài hỗ trợ và phát triển và môi trường, tìm hiểu phương tiện truyền thông bằng tiếng anh và tiếng trung, thì cũng đã có một nhóm môn học dành cho các chuyên ngành liên quan đến truyền thông.
Khoa Xã hội Quốc Tế đang tuyển sinh những người này
~Chính sách đầu vào của khoa Xã hội Quốc Tế~
 • Những người có nhiều mối quan tâm sâu rộng đến các hiện tượng và cơ cấu khác nhau của cộng đồng quốc tế như chính trị và kinh tế quốc tế
 • Những người có hứng thú để giải quyết các vấn đề trong xã hội hiện đại toàn cầu hóa
 • Những người quan tâm đến phương tiện truyền thông trong xã hội hiện đại, có thể phát triển suy nghĩ của mình một cách hợp lý về các sự kiện xã hội khác nhau
 • Những ai quan tâm đến Đông Á và muốn đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi quốc tế tập trung vào các nước Đông Á
 • Những người có hứng thú lĩnh hội được kỹ năng giao tiếp cao bằng tiếng anh nước ngoài như tiếng Anh và tiếng Trung
Tương lai của người học khoa Xã Hội Quốc Tế
 • Nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế và cộng đồng địa phương bằng cách nắm bắt xã hội và văn hóa từ góc độ toàn cầu
 • Nguồn nhân lực có khả năng giao tiếp, thu thập / phân tích thông tin và khả năng tư duy phản biện / logic cao, có thể đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực quốc tế, truyền thông, các công ty đa quốc gia, v.v.
 • Nguồn nhân lực có thể hiểu biết sâu rộng về khu vực Đông Á và đóng góp vào việc thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển xã hội tập trung vào các nước Đông Á
 • Nguồn nhân lực có kiến thức về cộng đồng quốc tế, và có thể hoạt động tích cực như giáo viên

Tại khoa này, chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tế về cộng đồng quốc tế và truyền thông,với mục đích là bồi dưỡng ra nguồn nhân lực có khả năng giải quyết vấn đề và tuyên truyền thông tin từ góc độ toàn cầu.

Giới thiệu ngành
 • Ngành Xã Hội Quốc Tế
   Có được khả năng thể hiện kiến thức chuyên môn trong xã hội toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng

Ngành Xã Hội Quốc Tế / Khu vực SIEBOLD

Có được khả năng thể hiện kiến thức chuyên môn trong xã hội toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng
Có nhiều môn học chuyên môn giúp bạn có thế thử thách và phát triển các chủ đề mà mình quan tâm.
 Khoa Xã hội học Quốc tế có các lĩnh vực như là "Nghiên cứu Xã hội Toàn cầu", "Nghiên cứu Truyền thông" và "Các môn học Thực tế."
Nội dung học rất rộng, nhưng mỗi lĩnh vực đều có thiết lập giáo trình đào sâu kiến thức chuyên ngành. Ngoài các bài giảng bộ môn trên lớp ra, còn có nhiều môn thực hành thực tế giải quyết vấn đề như luyện tập tạo video và thực tập trong công ty.Và ngoại trừ học kỳ 2 của năm thứ nhất, có các môn luyện tập hội thảo chuyên ngành nhỏ, trong việc chia nhóm và đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Sinh viên có nhiều sở thích khác nhau như khả năng ngoại ngữ, tình hình Đông Á và khả năng làm báo, nhưng thêm vào đó chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường học tập nơi sinh viên có thể đào sâu sở thích của mình trong khi vượt qua các thử thách vấn đề.
Điểm mấu chốt khi học
01. Nỗi lực học tập chuyên môn từ những điều cơ bản
 Tại ngành Xã hội Quốc tế, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về cấu trúc, tình hình hiện tại và xu hướng của cộng đồng quốc tế, đồng thời có khả năng hiểu các vấn đề khác nhau trong xã hội hiện đại từ nhiều khía cạnh. Khi nghiên cứu khu vực, chúng tôi sẽ tập trung vào "khu vực Đông Á" đang thay đổi nhanh chóng. Ngoài ra, học sinh còn có được kiến thức cơ bản về các phương tiện truyền thông và khả năng bày tỏ ý kiến của riêng mình.
02. Có được kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ để có thể hoạt động trên thế giới
 Các chương trình như "đào tạo ngoại ngữ" và "thực tập nghề nghiệp" là môn học bắt buộc, bạn sẽ có được các kỹ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ cao với cảm giác về quốc tế, tiếp đến là khả năng làm việc một cách tích cực cho cộng đồng địa phương và cộng đồng quốc tế.
 Như một biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm loại coronavirus mới, Trường Đại Học quyết định thận trọng khi cử sinh viên ra nước ngoài. Mặc dù vậy, nhằm nâng cao hứng thú học ngoại ngữ cho học sinh, thì bằng cách sử dụng các chương trình trực tuyến của các trường đại học ở nước ngoài và có thể nhận được sự hướng dẫn từ các giáo viên có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh hoặc tiếng Trung và tham gia các kỳ thi bên ngoài như TOEIC và TECC.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Quốc Tế Xã Hội~
Những người có nhiều mối quan tâm sâu rộng đến các hiện tượng và cơ cấu khác nhau của cộng đồng quốc tế như chính trị và kinh tế quốc tế
Những người có hứng thú để giải quyết các vấn đề trong xã hội hiện đại toàn cầu hóa
Những người quan tâm đến phương tiện truyền thông trong xã hội hiện đại, có thể phát triển suy nghĩ của mình một cách hợp lý về các sự kiện xã hội khác nhau
Những ai quan tâm đến Đông Á và muốn đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi quốc tế tập trung vào các nước Đông Á
Những người có hứng thú lĩnh hội được kỹ năng giao tiếp cao bằng tiếng anh nước ngoài như tiếng Anh và tiếng Trung
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • TOEIC®
 • TOEFL®
 • Kiểm định tiếng Trung Quốc
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Cơ Sở (Xã hội)
 • Giấy phếp giáo viên loại hình trường Trung Học Phổ Thông (Giáo dục công dân)
Định hướng tương lai
 • Đài Truyền Hình
 • Tòa Báo
 • Công Ty Du Lịch
 • Công Ty Hàng Không
 • Công Ty Quảng Cáo
 • Cơ Quan Tài Chính
 • Bộ phận Quốc Tế Của Chính Quyền Địa Phương
 • Giáo Viên

Khoa Hệ Thống Thông Tin (Khu vực SIEBOLD)

Nắm được kiến thức và kỹ năng thực nghiệm liên quan tới hệ thống thông tin, hướng đến là nguồn nhân lực có thể giải quyết các vấn đề trong xã hội thông tin tiên tiến.

 Khoa Hệ thống Thông tin bao gồm hai bộ môn là "nghành hệ thống thông tin" và "ngành an toàn thông tin". Thông qua nghiên cứu về AI,loT, thiết kế thông tin, an toàn thông tin, lý thuyết thông tin lượng tử và hệ thống thông tin liên quan đến du lịch, môi trường, phòng chống thiên tai và nông nghiệp, là những lĩnh vực liên quan mật thiết đến cộng đồng, tri thức về hệ thống thông tin Chúng tôi đang phát triển nguồn nhân lực có thể có được các kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề trong xã hội thông tin tiên tiến.


Khoa Hệ Thống Thông Tin đang tìm kiếm những người này
~Chính sách đầu vào của khoa Hệ Thống Thông Tin~
 • Những người yêu thích quan tâm đến công nghệ thông tin và công nghệ an toàn thông tin
 • Những người có hứng thú giải quyết các vấn đề khác nhau trong xã hội có định hướng thông tin cao
Tương lai của người học khoa Hệ Thống Thông Tin
 • Nguồn nhân lực có kiến thức, công nghệ liên quan đến phát triển hệ thống, và có thể đóng vai trò hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Nguồn nhân lực có khả năng nhạy bén với khả năng sáng tạo thực tế và có thể đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo bằng cách sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin
 • Nguồn nhân lực có kiến thức, công nghệ liên quan đến an toàn thông tin và có thể đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực an toàn thông tin

 Tại khoa này, chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có thể tiếp thu kiến thức với kỹ năng thực hành liên quan đến hệ thống thông tin và giải quyết các vấn đề trong xã hội có định hướng thông tin cao.

Giới thiệu ngành
 • Ngành Hệ Thống Thông Tin
   Sinh viên sẽ học trên các lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết kế thông tin, và sẽ có khả năng làm việc ngay theo thời đại.
 • Ngành Bảo Mật Thông Tin
   Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò tích cực như một nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, lĩnh vực có nhu cầu xã hội cao.

Ngành Hệ Thống Thông Tin / Khu vực SIEBOLD

Sinh viên sẽ học trên các lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết kế thông tin, và sẽ có khả năng làm việc ngay theo thời đại.
Nghiên cứu vững chắc về công nghệ thông tin và thiết kế hệ thống thông qua các bài giảng và bài tập.
 Khoa Hệ thống Thông tin cung cấp nhiều hình thức học tập khác nhau bằng cách cung cấp các khóa học liên quan đến công nghệ thông tin và các khóa học liên quan đến thiết kế thông tin.
Trong phần trước, bạn sẽ tìm hiểu cơ chế của máy tính và mạng, phần mềm và công nghệ Web, phần sau, bạn sẽ học được nhiều kiến thức trong các lĩnh vực thiết kế khác nhau như đồ họa, âm thanh, 3D CG và hoạt hình, và sự nhạy cảm và nhận thức của những người nhận được chúng. Bạn cũng có thể nghiên cứu lý thuyết liên quan đến điều đó.
Ngoài các bài giảng khi ngồi học ở trên lớp ra, còn có rất nhiều bài tập xoay quanh việc tạo ra các sản phẩm thực tế, vì vậy bạn có thể tiếp thu sức mạnh của cả lý thuyết và thực hành.
Điểm mấu chốt khi học
01. Thể hiện chuyên môn cao trong xã hội thông tin
 Sau khi tốt nghiệp, nhằm phát triển các kỹ sư thông tin chuyên nghiệp có thể đóng vai trò tích cực trên tuyến đầu của các công ty, đồng thời học hỏi các kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành cần thiết để phát triển hệ thống thông tin như lập trình và xây dựng mạng, thiết kế như CG, sản xuất video, web thiết kế, v.v. Bằng cách học về sáng tạo nội dung, bạn sẽ có được khả năng đóng vai trò hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin và thiết kế thông tin.
02. Chương trình thực tế hợp tác với các công ty
 Ngoài các bài giảng và bài tập thông thường, giáo dục thực tế như học kiểu dự án với sự hợp tác của các công ty Công Nghệ Thông Tin (CNTT),thì tham gia các cuộc thi video và cuộc thi CG, và thực tập dài hạn với các công ty liên quan đến CNTT để có thể đóng một vai trò tích cực trong xã hội là rất quan trọng. Nhắm đến cho học viên có thể đạt được các bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin và thiết kế thông tin.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Hệ Thống Thông Tin~
Những người quan tâm nhiều đến công nghệ thông tin như Web, điện thoại di động và mạng
Những người có hứng thú với việc giải quyết vấn đề bằng cách lập trình hoặc xây dựng hệ thống
Những người muốn nâng cao kiến thức về cách tạo nội dung và cải thiện kỹ năng và sự nhạy bén của họ bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin khác nhau
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Kỳ thi kỹ năng sử lý thông tin cho kỹ thuật viên
      (Kỳ thi Hộ chiếu Công nghệ Thông tin, Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin Cơ bản, Kỳ thi Quản lý An toàn Thông tin)
 • Chứng nhận CG-ARTS
      (Chứng chỉ người tạo CG, Chứng chỉ nhà thiết kế web, Chứng chỉ kỹ sư CG, Chứng chỉ kỹ sư xử lý hình ảnh)
Định hướng tương lai
 • Các công ty liên quan đến Công nghệ Thông Tin
 • Công ty thiết kế Web
 • Sản xuất video
 • Công viên chức
 • Quảng cáo, sản xuất, bảo hiểm, v.v.

Ngành Bảo Mật Thông Tin / Khu vực SIEBOLD

Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò tích cực như một nhà chuyên nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, lĩnh vực có nhu cầu xã hội cao.
Trong phòng thực hành chuyên dụng được trang bị các thiết bị mới nhất
Trải nghiệm cơ chế của lĩnh vực bảo mật
 Internet đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, thêm vào đó các biện pháp chống lại sự rò rỉ thông tin cá nhân và các cuộc tấn công mạng trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thật khó để thấy những gì đang diễn ra cụ thể trong thế giới Internet hoạt động như thế nào. Do đó, trong phòng thực hành an ninh, chúng tôi đã chuẩn bị các thiết bị có thể thực hành thực tiễn, giúp bạn có thể thực hành các cuộc tấn công và phòng thủ bằng cách sử dụng một môi trường ảo an toàn, đồng thời quan sát các cuộc tấn công đang thực sự diễn ra trên Internet.
Bằng cách sử dụng những thứ này để trải nghiệm thế giới Internet, bạn có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các biện pháp an ninh mạng.
Điểm mấu chốt khi học
01. Đào tạo kỹ sư về bảo mật
 Nhằm đào tạo nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực trên tuyến đầu của các công ty với tư cách là kỹ sư an toàn thông tin, cùng với kiến thức sâu rộng về kỹ thuật Công nghệ Thông tin, bạn sẽ được học sâu về kiến thức và công nghệ an toàn thông tin, chẳng hạn như phương pháp xây dựng hệ thống để bảo vệ thông tin quan trọng và cơ chế quản lý thông tin. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi sẽ có được trình độ chuyên môn cao và kỹ năng thực hành như một chuyên gia về bảo mật thông tin.
02. Nhằm đóng một vai trò tích cực với tư cách là lực lượng có thể làm việc bất cứ lúc nào
 Để có thể đóng một vai trò tích cực với tư cách là lực lượng có thể làm việc bất cứ lúc nào trong xã hội, Ngoài các bài giảng và bài tập thông thường, chúng tôi cung cấp giáo dục thực tế như tham gia trại an ninh và trại CNTT, thực tập dài hạn với các công ty liên quan đến an ninh thông tin và đạt được các bằng cấp quốc gia liên quan đến công nghệ thông tin.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Bảo Mật Thông Tin~
Những người muốn có được kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến an toàn thông tin, và hoạt động tích cực trong lĩnh vực an toàn thông tin.
Những người quan tâm nhiều đến công nghệ thông tin như Web, điện thoại di động và mạng
Những người có hứng thú với việc giải quyết vấn đề bằng cách lập trình hoặc xây dựng hệ thống
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Kỳ thi kỹ năng sử lý thông tin cho kỹ thuật viên [Kỳ thi quốc gia]
      (Kỳ thi hộ chiếu Công nghệ Thông tin, kỳ thi quản lý an toàn thông tin, v.v.)
Định hướng tương lai
 • Công ty chuyên môn bảo mật thông tin
 • Bộ phận bảo mật của các công ty liên quan đến thông tin và truyền thông
 • Bộ phận bảo mật của công ty người dùng
 • Công viên chức, v.v.

Khoa Điều Dưỡng Và Dinh Dưỡng (Khu vực SIEBOLD)

Tiếp thu kiến thức khoa học, chuyên ngành và giàu tính nhân văn,
Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành nguồn nhân lực có thể đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân.

 Khoa Điều dưỡng và Dinh dưỡng bao gồm hai ngành, đó là "ngành điều dưỡng" và "ngành dinh dưỡng và sức khỏe". Tất nhiên, tiếp thu kiến thức về khoa học và chuyên ngành trong các lĩnh vực chăm sóc y tế, sức khỏe và phúc lợi là điều đương nhiên, chúng tôi cũng đang chuẩn bị rất nhiều chương trình giảng dạy trau dồi tính nhân văn. Ngoài ra, bằng cách trải nghiệm học tập tích hợp như đào tạo thực tế trên các hòn đảo, chúng tôi đang phát triển nguồn nhân lực có thể góp phần cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.Khoa Điều dưỡng và Dinh dưỡng đang tuyển sinh những người này
~Chính sách đầu vào của khoa Điều dưỡng và Dinh dưỡng~
 • Những người hiểu sự quý giá của cuộc sống và nỗ lực nghiêm túc
 • Những người quan tâm đến người khác và có thể chia sẻ về sự khó khăn của họ
 • Những người coi trọng đến khoa học và có thể làm mọi việc một cách đúng đắn
 • Những người nhạy cảm với những thay đổi trong hệ thống xã hội và có thể phản ứng thích hợp
 • Những người hợp tác và có thể lập nhóm chăm sóc y tế với những người làm công việc khác
Chính sách phát triển nguồn nhân lực

 Để hỗ trợ cuộc sống lành mạnh của mọi người, cùng với mục tiêu tiếp thu nhiều kiến thức khoa học, chuyên ngành và phát triển nguồn nhân lực dồi dào, có thể tiếp xúc với mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi tình trạng sức khỏe khác nhau, bằng cách thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu tích hợp các kiến thức cơ bản và ứng dụng của khoa học sức khỏe, chúng tôi sẽ trau dồi khả năng giải quyết vấn đề thực tế và phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân thông qua các hoạt động y tế và y tế địa phương.

Giới thiệu ngành
 • Ngành Điều Dưỡng
   Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cải thiện các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực y tế mà còn để phát triển cá nhân con người.
 • Ngành Dinh Dưỡng và Sức Khỏe
   Là một chuyên gia về dinh dưỡng và khoa học sức khỏe, bạn sẽ có được những kỹ năng có thể đóng góp cho xã hội.

Ngành Điều Dưỡng/Khu vực SIEBOLD

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cải thiện các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực y tế mà còn để phát triển cá nhân con người.
Có được kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sự hợp tác cần thiết cho việc chăm sóc y tế theo nhóm thông qua đào tạo thực hành.
 Tận dụng đặc thù của Khoa Điều dưỡng và Dinh dưỡng, chúng tôi đã thành lập bộ môn “luyện tập thực phẩm dinh dưỡng” tập trung vào việc hỗ trợ ăn kiêng, đào tạo những điều dưỡng viên vững về thực phẩm và dinh dưỡng.
Sinh viên "Khoa Điều Dưỡng" và "Khoa Dinh Dưỡng và Sức Khỏe" được chia thành các nhóm nhỏ và sẽ tổ chức thảo luận nhóm về các trường hợp dễ xảy ra trên lâm sàng như các bài tập kỹ thuật hỗ trợ chế độ ăn uống, đào tạo nấu ăn và bệnh tiểu đường.
 Thông qua hoạt động nhóm như vậy, "Khoa Điều Dưỡng" và "Khoa Dinh Dưỡng và Sức Khỏe" có thể thể hiện những gì họ đã học được, giúp họ có cơ hội hiểu sâu hơn về các chuyên khoa của nhau và suy nghĩ về việc phân chia vai trò và hợp tác trong chăm sóc y tế theo nhóm.
Điểm mấu chốt khi học
01. Đào tạo điều dưỡng nâng cao kỹ năng và nâng cao tính xã hội
 Khoa Điều dưỡng là khoa dành cho những ai có mục tiêu trở thành y tá hoặc y tá trong trường học. Trong 4 năm học, ngoài các bài giảng, sẽ được thực hiện nhiều khóa đào tạo thực tế để có được kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng thực hành điều dưỡng cơ bản. Ngoài ra, điều người điều dưỡng viên cần có là, một tấm lòng nhân đạo giàu tính nhân văn, có thể thấu hiểu sâu sắc cảm xúc và nỗi đau của người khác. Thúc đẩy sự phát triển về tinh thần và xã hội thông qua đào tạo trong khuôn viên trường và ngoài trường. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nguồn nhân lực thể hiện được năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực điều dưỡng và trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ sinh viên học lên cao hơn, như là việc đạt được những bằng cấp về trình độ như y tá trường học, y tá sức khỏe cộng đồng và nữ hộ sinh chịu trách nhiệm chăm sóc trường học được gọi là "giáo viên phòng y tế".
02. Mục tiêu là đạt được những bằng cấp chứng chỉ quốc gia về y tá
 Y tá được yêu cầu phải có bằng cấp quốc gia để làm công việc hỗ trợ chăm sóc y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người cần chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà. Bằng cách học 4 năm tại khoa này, bạn sẽ đủ điều kiện để tham dự kỳ thi Điều dưỡng Quốc gia.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của ngành Điều Dưỡng~
Những người hứng thú cống hiến vào cuộc sống khỏe mạnh của mọi người thông qua điều dưỡng
Những người sẵn sàng khám phá mọi thứ một cách khoa học và học hỏi một cách tích cực và chủ động
Những bạn có hứng thú theo học ngành điều dưỡng và mong muốn vào nghề điều dưỡng với chuyên môn cao
Những người có thể giao tiếp linh hoạt với những người thuộc nhiều thế hệ khác nhau
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Chứng chỉ tham dự kỳ thi Quốc gia dành cho Y tá
 • Giấy phép giáo viên vè lĩnh vực Y tá
Định hướng tương lai
 • Y tá
 • Giáo viên Y tá, v.v.

Ngành Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe/Khu vực SIEBOLD

Là một chuyên gia về dinh dưỡng và khoa học sức khỏe, bạn sẽ có được những kỹ năng có thể đóng góp cho xã hội.
Việc học tập đặc trưng tại các vị trí thực tập tạm thời thì sẽ có được năng lực hiện trường như là chuyên gia quản lí dinh dưỡng
 Với tư cách là một khóa đào tạo lâm sàng, trong năm thứ 3, chúng tôi thực hiện "đào tạo lâm sàng về quản lý bữa ăn trưa tại trường" (1 tuần), và trong năm thứ 4, chúng tôi thực hiện "đào tạo lâm sàng về dinh dưỡng công cộng" (1 tuần) và "đào tạo lâm sàng về dinh dưỡng lâm sàng" (2 tuần). Tại các trường học, cơ sở phúc lợi cho người cao tuổi, trung tâm y tế, trung tâm y tế thành phố, bệnh viện, thì bằng cách tham gia vào công việc của một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, chúng tôi sẽ có được công việc và vai trò chuyên biệt trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, đồng thời hướng tới việc tích hợp nó với các bài giảng và đào tạo thực tế được học trong trường.
 Không chỉ trong giai đoạn đào tạo lâm sàng, mà còn trước và sau đó, các buổi hướng dẫn / nhiệm vụ trước và các buổi báo cáo sau hướng dẫn / đào tạo sẽ giúp học hỏi sâu hơn và củng cố nhận thức như một chuyên gia dinh dưỡng.
Điểm mấu chốt khi học
01. Trở thành một chuyên gia có cả kiến thức và kỹ thuật
 Chúng tôi đang tập trung vào giáo dục toàn diện với mục đích phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp cho xã hội với tư cách là các chuyên gia dinh dưỡng. Ngoài ra, thông qua các bài giảng và thí nghiệm, chúng tôi học được một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe dựa trên nền tảng khoa học đời sống. Một trong những đặc điểm của ngành là sinh viên và giảng viên có thể hoạt động học tập gần nhau, thông qua đào tạo thực tế và đào tạo tại chỗ theo nhóm nhỏ, sinh viên sẽ có được những kỹ năng thực hành cần thiết tại bệnh viện và các cơ sở khác nhau.
02. Chuyên gia dinh dưỡng có thể đóng vai trò tích cực trong nhiều lĩnh vực
 Chúng tôi mong muốn phát triển các chuyên gia dinh dưỡng có kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan đến "thực phẩm và sức khỏe". Ngoài các chuyên gia quản lý dinh dưỡng, những người cung cấp hướng dẫn dinh dưỡng và quản lý dinh dưỡng tại các cơ sở y tế, cơ sở phúc lợi và các cơ sở ăn trưa cụ thể ở trường học, và ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ sư tham gia phát triển thực phẩm và quản lý vệ sinh thực phẩm trong các công ty, giáo viên dinh dưỡng chịu trách nhiệm giáo dục thực phẩm cho trẻ em trong xã hội thế hệ tiếp theo tại trường học, nhà nghiên cứu giáo dục và nghiên cứu dinh dưỡng tại các trường đại học và viện nghiên cứu, v.v. Chúng tôi đang phát triển nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho xã hội.
Đối tượng tuyển sinh
~Chính sách đầu vào của khoa Dinh Dưỡng và Sức Khỏe~
Những người muốn đóng góp vào việc tạo ra một xã hội lành mạnh và an sinh thông qua "thực phẩm và sức khỏe" thân thuộc.
Những người có nguyện vọng trở thành chuyên gia quản lý dinh dưỡng trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc y tế, y tế, tỉnh, thành phố, v.v.
Những người có hứng thú đến phát triển thực phẩm, an toàn thực phẩm và phục hồi chức năng, v.v.
Những người muốn đóng góp vào việc tạo ra một cuộc sống lành mạnh thông qua giáo dục chế độ ăn uống cho trẻ em
Những người muốn trở thành chuyên gia trong khoa học "thực phẩm và sức khỏe" từ khoa học đời sống
Bằng cấp / giấy phép có thể nhận được
 • Giấy phép chuyên gia dinh dưỡng
 • Chứng chỉ tham dự kỳ thi Quốc gia về Chuyên gia dinh dưỡng
 • Tư cách bổ nhiệm cán bộ quản lý vệ sinh thực phẩm / giám sát viên vệ sinh thực phẩm
 • Giấy phép giáo viên vè lĩnh vực dinh dưỡng
Định hướng tương lai
 • Chuyên gia dinh dưỡng
 • Chuyên gia quản lí dinh dưỡng
 • Giáo viên dinh dưỡng
 • Nhà nghiên cứu về phát triển thực phẩm và sử dụng thực phẩm, v.v.

Trường Cao Học Kiến Tạo Khu Vực

Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị (Chương trình thạc sĩ)

Nhắm đến ngồn nhân lực có thể thích ứng được với sự đổi của xã hội lẫn kinh tế.
 "Chuyên ngành quản lý đô thị" thích ứng được với việc toàn cầu hóa, giải quyết được các vấn đề về khu vực và được thành lập lên từ nhu cầu ứng phó với sự thay đổi của môi trường tài nguyên và năng lượng cũng như sự thay đổi của thị trường lao động. Điều đó được thiết lập lên bởi 4 khóa học.
 Trong "Khóa học Quản lý Kinh doanh", nghiên cứu về thích ứng với môi trường = quản lý, trong "Khóa học Chính sách Kinh tế / Khu vực", "thị trường" là môi trường cần được điều chỉnh và "quản trị" hợp tác với thị trường để duy trì xã hội. Nghiên cứu, "Khóa học Xã hội Truyền thông" là nghiên cứu và giáo dục về "thông tin, truyền thông, phương tiện truyền thông" quan trọng trong quản lý và điều hành, và "Khóa học Quảng bá Văn hóa Đảo Biên giới" là về "Đảo xa", một môi trường đặc trưng của tỉnh Nagasaki.Điểm Mấu Chốt Khi Học
01.Có được khả năng phân tích kinh tế cao hơn.
02.Có thể lý giải một cách chuyên nghiệp về các nguyên nhân và phương pháp mục tiêu của các vấn đề khu vực.
03.Có giáo viên người Trung Quốc trong Khóa học Xã hội Truyền thông, vì vậy có thể học bằng tiếng Trung và tiếng Nhật.
04.Có nhiều chủ đề liên quan đến quảng bá văn hóa và kinh tế trên các đảo biên giới.

Hình Ảnh Sinh Viên Mong Muốn
~Chính Sách Nhập Học Của Chuyên Ngành Quản Lý Đô Thị~
 • Chuyên Ngành này tìm kiếm những người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
 • Những người quan tâm đến các vấn đề của cộng đồng địa phương, nền kinh tế địa phương và doanh nghiệp địa phương, có kiến thức chuyên môn và muốn tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề đó.
 • Những người quan tâm đến các vấn đề khu vực, có kiến thức chuyên ngành, có mục tiêu suy nghĩ và giải quyết chúng liên quan đến thông tin hóa và toàn cầu hóa.
 • Ngoài những kiến thức đã có được ở chuyên môn, người có mong muốn sử dụng những kiến thức và năng lực đã có được để làm việc trong các công ty tư nhân, tổ chức hành chính, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận.

Khóa Học Cài Đặt
 • Khóa học quản lý kinh doanh
 • Khóa học chính sách kinh tế và khu vực
 • Khóa học xã hội truyền thông
 • Khóa học quảng bá văn hóa hải đảo xa xôi biên giới

Khoa Kỹ Thuật Thông Tin (Chương trình Thạc sĩ)

Có được khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong xã hội có định hướng thông tin cao.
 Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin" là một khóa học về bảo mật thông tin để có được kiến thức chuyên ngành nâng cao và khả năng cần thiết cho các kỹ sư xử lý thông tin và nhà nghiên cứu kỹ thuật thông tin.
"Khóa học An toàn Thông tin" cung cấp các bài giảng về mật mã, bảo mật dữ liệu, vận hành hệ thống thông tin an toàn, nắm bắt trạng thái mạng và phát hiện tấn công, và các bài giảng về quản lý rủi ro. "Khóa học Khoa học Thông tin về Con người" cung cấp các bài giảng về sự hiểu biết của con người như một hệ thống xử lý thông tin, mô hình kỹ thuật số trong thế giới thực, xử lý thông tin kỹ thuật số, kết xuất vật lý và kỹ thuật số. Cũng có thể chọn và lấy các chủ đề bài giảng từ mỗi trong hai khóa học này.
Điểm Mấu Chốt Khi Học
01.Bạn có thể học các lĩnh vực khác nhau liên quan đến kỹ thuật thông tin.
02.Có chương trình giảng dạy tiên tiến giúp đào sâu hơn nữa việc học trong bộ phận an toàn thông tin, đây là chương trình đầu tiên ở Nhật Bản.
03.Khóa học Khoa học Thông tin Con người có chương trình giảng dạy thiết kế thông tin bằng cách sử dụng đầy đủ các phương tiện khác nhau.
04.Chúng tôi cung cấp hướng dẫn nghiên cứu để trau dồi khả năng đặt vấn đề, điều tra, phân tích, xem xét và đề xuất giải pháp.

Hình ảnh sinh viên mong muốn
~Chính sách Nhập học của Chuyên ngành Kỹ thuật thông tin.~
Chuyên Ngành này tìm kiếm những người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
 • Những người có kiến thức cơ bản và hiểu biết về lĩnh vực xử lý thông tin hoặc an toàn thông tin
 • Những người có nền tảng để tiếp thu công nghệ xử lý thông tin tiên tiến và công nghệ an toàn thông tin
 • Những người có mong muốn mạnh mẽ lên kế hoạch để giải quyết các vấn đề khác nhau trong xã hội có định hướng thông tin cao

Khóa Học Cài Đặt
 • Khóa học bảo mật thông tin
 • Khóa học Khoa học Thông tin Con người

Khoa Khoa Học Sức Khỏe Con Người (Chương trình Thạc sĩ)

Bồi dưỡng các nhà nghiên cứu và các chuyên gia có chuyên môn cao để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực y tế, chăm sóc chữa trị và phúc lợi.
 "Chuyên ngành Khoa học Sức khỏe Con người" thiết lập bơi 3 khóa học nhằm mục đích phát triển các nhà nghiên cứu và các chuyên gia chuyên môn cao, tạo ra kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực y tế, chăm sóc y tế và phúc lợi.
 Các giảng viên toàn thời gian với kiến thức, kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu dồi dào trong từng lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách từng khóa học Thực hành Điều dưỡng, khóa Điều dưỡng Y tế Công cộng và khóa học Khoa học Dinh dưỡng. Chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội bằng cách bồi dưỡng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người hướng dẫn chuyên nghiệp, những người có thể ứng phó một cách linh hoạt và phù hợp với các vấn đề phức tạp và đa dạng ở Nhật Bản, đồng thời có kiếnthức và kỹ năng tiên tiến, chất lượng cao...

Điểm Mấu Chốt Khi Học
01.Kết hợp các môn học liên quan đến xã hội học, sau đó có mở rộng kiến thức của mình bằng cách tìm hiểu về các tình huống kinh tế và chính sách.
02.Nhiều OB và OG làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu giáo dục tại các bệnh viện, cơ quan chính phủ, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu.
03.Trong Khóa học Điều dưỡng Y tế Công cộng, có thể học được các kỹ năng thực hành thông qua các bài giảng, bài tập và đào tạo thực tế, đồng thời trải nghiệm đào tạo lâm sàng tại các cơ sở khác nhau.
04.Trong Khóa học Điều dưỡng Y tế Công cộng, bạn không chỉ có thể đạt được tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi quốc gia về y tá sức khỏe cộng đồng mà còn có đủ điều kiện của giấy phép y tá trường học loại 2 và giấy phép giám sát sức khỏe loại 1. * Cần phải đăng ký sau khi có giấy phép y tá về sức khỏe cộng đồng

Hình ảnh sinh viên mong muốn
~Chính sách Nhập học của Chuyên ngành Khoa học Sức khỏe Con người~
Chuyên ngành này nhằm mục đích duy trì và cải thiện sức khỏe và phục hồi từ bệnh tật từ các khía cạnh chăm sóc y tế, sức khỏe, thói quen ăn uống và tập thể dục. Từ đó phát triển nguồn nhân lực có thể góp phần cải thiện QOL của mọi người và giải quyết các vấn đề sức khỏe xã hội. Dựa trên lý thuyết giáo dục này, chúng tôi đang nhắm đến việc phát triển các Y tá, Chuyên viên tư vấn sức khỏe và các Chuyên gia chuyên môn cao trong lĩnh vực điều dưỡng tương ứng với từng lĩnh vực như Điều dưỡng, Sức khỏe cộng đồng và khoa học dinh dưỡng. Hơn nữa, sẽ nâng cao chyên môn hơn nữa với tư cách là giáo dục và nhà nghiên cứu, những người đi làm với chuyên môn cao kết hợp sự sáng tạo, tư duy logic và đạo đức, làm chủ ý chí, khả năng lãnh đạo và quản lý. Chúng tôi sẽ yêu cầu một người thuộc bất kỳ mục nào dưới đây.
 • Những người có hứng thú giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều dưỡng, sức khỏe và dinh dưỡng trong xã hội hiện đại
 • Người có định hướng trở thành những chyên gia có chuyên môn cao, và sẽ trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm cao trong thời đại mới.
 • Người có định hướng trở thành chuyên gia trong giáo dục và nghiên cứu nhằm phát triển học thuật.

Khóa Học Cài Đặt
 • Khóa học thực hành điều dưỡng
 • Khóa học điều dưỡng sức khỏe cộng đồng
 • Khóa học khoa học dinh dưỡng

Trường Cao Học Khoa Học Sức Khỏe Con Người

Khoa Khoa Học Dinh Dưỡng (Chương trình Tiến sĩ)

Lĩnh vực khoa học dinh dưỡng cơ bản tiếp cận bản chất của khoa học sự sống và khoa học dinh dưỡng, lĩnh vực khoa học dinh dưỡng thực hành với quan điểm đóng góp xã hội của khoa dinh dưỡng trong vai trò là khoa học thực hành. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao bằng cách giáo dục và nghiên cứu hai lĩnh vực này.

 Trong Khoa Khoa học Dinh dưỡng (Chương trình Tiến sĩ) của Trường Cao học Khoa học Sức khỏe Con người, chúng tôi có những kiến thức và kỹ năng thực hành mới nhất liên quan đến "thực phẩm, tập thể dục và sức khỏe", đồng thời duy trì và cải thiện sức khỏe, thói quen ăn uống chất lượng và tình trạng dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và khả năng sau đây bằng cách hiểu một cách khoa học và theo đuổi các cải tiến và góp phần nâng cao trình độ học thuật của các lĩnh vực chuyên ngành. 

(1) Nhà nghiên cứu có kiến thức và kỹ năng chuyên môn và có thể thúc đẩy nghiên cứu chuyên môn cao ở cấp độ quốc tế trong các lĩnh vực khoa học dinh dưỡng cơ bản và khoa học dinh dưỡng thực tiễn. 
(2) Có năng lực như một người hướng dẫn giáo dục và nghiên cứu để nuôi dưỡng thế hệ chuyên gia tiếp theo từ quan điểm duy trì và cải thiện sức khỏe. 
(3) Kiến thức và khả năng thực hành như một chuyên gia chuyên môn cao, người có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc y tế và phúc lợi, khả năng thực tế và khả năng như một nhà lãnh đạo.

 Với sự phát triển vượt bậc của khoa học đời sống như sinh lý học, hóa sinh, sinh học phân tử, kỹ thuật tế bào và kỹ thuật di truyền trong những năm gần đây, các chất dinh dưỡng mà con người ăn vào thực phẩm và đưa vào cơ thể có chức năng như thế nào trong việc thực hiện các hiện tượng sống. Ngoài ra, nghiên cứu về quá trình dẫn đến biểu hiện của chức năng đó đang tiến triển nhanh chóng. Mặt khác, Nhật Bản đang già hóa với tốc độ chưa từng có trên thế giới và tầm quan trọng của các nỗ lực dinh dưỡng để đáp ứng điều này ngày càng tăng. Bằng cách tích hợp và hiểu các kiến thức rời rạc và chuyên môn hóa cao và hình thành kiến thức dinh dưỡng cơ bản cho các vấn đề mới, chúng ta có thể hiểu được những thay đổi trong chức năng sinh học do lão hóa và bệnh tật trên quan điểm dinh dưỡng và duy trì sức khỏe. Để giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống và làm rõ các vấn đề khoa học dinh dưỡng và sức khỏe trong cuộc sống thực thông qua nghiên cứu thực tế về dinh dưỡng của con người cho con người và đối phó với chúng.Với mục tiêu khám phá các biện pháp hữu ích và đưa ra kết quả cho xã hội, cơ chế điều hòa sinh trắc học tập trung vào chuyển hóa lipid, điều hòa chuyển hóa xương, thay đổi chức năng sinh lý khi tập luyện, chuyển hóa vitamin, bệnh tật và chức năng thực phẩm. Chúng tôi sẽ dạy về mối quan hệ, an toàn thực phẩm, tích hợp chức năng (cân bằng nội môi) của cơ thể sống và những thay đổi liên quan đến tuổi tác của nó, đồng thời cung cấp chương trình giáo dục cho phép sinh viên tìm hiểu mối quan hệ giữa các chất dinh dưỡng và chức năng sinh học ở cấp độ phân tử, tế bào và cá nhân.
 Ngoài ra, sau khi có được công nghệ cơ bản cần thiết cho nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ trau dồi khả năng ứng dụng và phát triển các kỹ sư, nhà nghiên cứu có khả năng R&D và sáng tạo. Hơn nữa, sinh viên sẽ được kiến thức về chuyển hóa sinh lý và sự bất thường trong chuyển hóa của các chất dinh dưỡng thu được thông qua thí nghiệm trên động vật và thí nghiệm tế bào, mối quan hệ giữa chất dinh dưỡng và sự lão hóa, vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với chức năng sinh học và nắm vững các kỹ thuật cần thiết cho nghiên cứu. Hơn nữa, dựa trên những phát hiện này, chúng tôi sẽ tiếp thu công nghệ ứng dụng cho các nhóm người, trạng thái hấp thụ chất dinh dưỡng và sức khỏe trong cuộc sống thực của con người, mối quan hệ giữa môi trường xã hội với môi trường ăn uống và sức khỏe, cấu trúc xã hội và thói quen ăn uống. Lập kế hoạch thực hiện nghiên cứu dịch tễ học, giáo dục sức khoẻ và giáo dục dinh dưỡng. Thông qua giáo dục và nghiên cứu như vậy, chúng tôi có năng lực học tập và khả năng nghiên cứu chuyên môn cao, chúng tôi là chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc y tế nhóm, cũng như nghiên cứu và nghiên cứu áp dụng cho chính sách y tế và y tế, sức khỏe và quản lý y tế. Chúng tôi sẽ đào tạo các chuyên gia dinh dưỡng công có năng lực và triển vọng với người có thể thúc đẩy những vấn đề như vậy.
-Ngoài ra, Trường Đại Học chúng tôi là trường đại học công lập bắt nguồn từ cộng đồng khu vực, nên dù trong số nhiều lĩnh vực thì chúng tôi có mong muốn là đào tạo ra nguồn nhân lực và chỉ đạo học sinh đặc biệt tập trung vào các chủ đề nghiên cứu đáp ứng

Cơ sở Sasebo
123 Kawashimo-cho, Sasebo, Nagasaki 858-8580, JAPAN
TEL +81-956-47-2191 / FAX +81-956-47-6941

Cơ sở Siebold
1-1-1 Manabino, Nagayo-cho, Nishi-Sonogi-gun, Nagasaki 851-2195, JAPAN
TEL +81-95-813-5500 / FAX +81-95-813-5220
TOPへ戻る