本文へ移動

Giới Thiệu Về Việc Học Lên ĐẠI HỌC

Giới Thiệu Về Đại Học / Học Viện

Giới Thiệu Về Các Trung Tâm Đại Học Và Phòng Thí Nghiệm

Trung tâm giáo dục quốc tế

 Trung tâm hướng tới mục tiêu cải thiện giáo dục ngoại ngữ thông qua việc thực hiện các nghiên cứu liên quan đến giáo dục và hướng dẫn thực hành. Một mục tiêu khác là hoạt động như một cửa sổ giao lưu quốc tế và thúc đẩy trao đổi với các đối tác ở các nước khác thông qua các chương trình du học và đào tạo ngôn ngữ cho sinh viên của mình cũng như chấp nhận công dân nước ngoài tham gia các khóa học và nghiên cứu.

Trung tâm hợp tác khu vực

 Trung tâm Hợp tác Khu vực sử dụng toàn diện các nguồn nhân lực, vật chất, trí tuệ và các tổ chức của trường đại học để thúc đẩy nghiên cứu chung, trao đổi học thuật và hợp tác giữa ngành-học thuật-chính phủ.

Trung tâm phát triển giáo dục

 Căn cứ vào chính sách phát triển nguồn nhân lực của trường, Trung tâm Phát triển Giáo dục sẽ tiến hành nghiên cứu và hoạch định cách thức tuyển chọn ứng viên phù hợp với chính sách tuyển sinh nhằm gửi nguồn nhân lực ưu tú cho xã hội. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại Đại học tỉnh Nagasaki, chúng tôi sẽ tăng cường giáo dục và cải tiến phương pháp giáo dục.

Viện nghiên cứu Đông Á

 Viện nhằm mục đích nghiên cứu đặc biệt dựa trên các đặc điểm địa lý, lịch sử và văn hóa của Nagasaki, nơi có lịch sử lâu đời và giao lưu với Đông Á. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác và trao đổi lẫn nhau với các trường đại học và viện nghiên cứu trong khu vực Đông Á.
TOPへ戻る